10/08/2012

ΤΕΧΝΗ (Αύγουστος στην Αθήνα)

 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
(spray σε τοίχο)


ΜΟΥΣΙΚΗ
(δοξάρι σε πριόνι)


ΠΟΙΗΣΗ
(λαχούρι στην Κρήτη) 

08/08/2012

ΚΟΥΙΖ

1. Αστικά κενά.

Αυτό που ενδιαφέρει πολύ την ομάδα και που αναμένεται να αποτελέσει κεντρικό της στόχο στο προσεχές μέλλον είναι η διερεύνηση τρόπων για την εξάπλωση της χρήσης των αστικών κενών.
Δεδομένης της φυσικής δυσκολίας της απομάκρυνσης ανενεργών κτηριακών όγκων και λοιπών οχλήσεων, κρίνεται απαραίτητος ένας επαναπροσδιορισμός της σχέσης του πληθυσμού με τα υφιστάμενα αστικά κενά, είτε πρόκειται για οργανωμένους χώρους-πλατείες, είτε πρόκειται απλώς για αναξιοποίητα οικόπεδα. Σε αντίθεση με ενέργειες άλλων ομάδων, η δική μας σκέψη προσβλέπει στην καλλιέργεια της σχέσης του πολίτη με το δημόσιο χώρο περισσότερο από τον απλό καλλωπισμό των κενών αυτών. Μας ενδιαφέρει η σταδιακή μετατροπή της κοινωνίας σε κοινότητα με την ενσωμάτωση των χώρων αυτών στην καθημερινότητα των πολιτών, η αποκατάσταση δηλαδή της ομαλότητας στη σχέση του καθημερινού πολίτη με το δημόσιο και κοινόχρηστο περιβάλλον του.
Οι αναζητήσεις μας πηγάζουν από μια νέα αντίληψη για το αστικό τοπίο, εκεί όπου κυριαρχεί η ισορροπία ανάμεσα στο κοινό όφελος και στο κέρδος, εκεί όπου το τεχνητό με το φυσικό συναντώνται και δημιουργούν κοινού τόπους για τη συμβίωση των ανθρώπων αυτής της πόλης.