05/11/2007

ΝΕΟΚΛΗΣ

Νεοκλής ο αλλητόγατος! Με μια απίθανη τσακαλιά 100 μέτρα πριν τον τερματισμό έκλεψε την παράσταση και φυσικά τον τίτλο. Ο πιο γρήγορος rider της Αθήνας καβάλα στο Nomad του απέδειξε ότι η γνώση του αστικού ιστού ίσως να είναι σημαντικότερη από την αγωνιστική κατάσταση. Όλο δικό σου μπρο!