09/03/2011

ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ!


Λένε πως οι κακουχίες φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, όχι τόσο κοντά όμως όσο ο βιωμένος χώρος. Σε μια πρόσφατη πεζοπορική εκδρομή στο Τατόι ανακαλύψαμε με ευχάριστη έκπληξη πρώτον ότι η μια τουλάχιστον πύλη εισόδου στα πρώην βασιλικά κτήματα έχει μετατοπιστεί αρκετά (3 σχεδόν χιλιόμετρα) σε σχέση με παλιότερα, αυξάνοντας έτσι την ελεύθερη από αυτοκίνητα περίμετρο του χώρου, και δεύτερον ότι η διασταύρωση με άλλους περιπατητές κατέληγε σχεδόν πάντα σε νεύματα, χαμόγελα ακόμα και εγκάρδιες καλησπέρες. Ο παραλληλισμός με το σύνηθες «γεια χαρά» που ανταλλάσσουν οι ποδηλάτες στην πόλη ήταν αναπόφευκτος. Όπως επίσης και η αντίθεση με τα στραβωμένα βλέμματα και τις αγκωνιές που ανταλλάσουν συνήθως στις καθημερινές τους συναναστροφές οι κάτοικοι του λίκνου του πολιτισμού που είναι η πόλη μας. Δεν μπορεί κανείς παρά να αναρωτηθεί τι ενώνει τους πρώτους, χωρίζοντάς τους παράλληλα απ’ τους δεύτερους.

Η απάντηση φαίνεται πως είναι η βιωματική σχέση με τον κόσμο γύρω σου: αυτή που αποκτάς περπατώντας στο δάσος, ποδηλατώντας στην πόλη, κάνοντας οτιδήποτε σε βοηθάει να αποκαταστήσεις την θραυσματική σου σχέση με το περιβάλλον σου, φυσικό ή αστικό. Η κατάσταση κατά την οποία βιώνεις αποστασιοποιημένα ή, ακόμα χειρότερα, αμυντικά το περιβάλλον σου, είναι καταδικασμένη να επιφέρει ομογενοποιημένη απάθεια ή γενικευμένη επιθετικότητα. Το αντίθετο, η συνδιαμόρφωση του περιβάλλοντός σου μέσω προσωπικής επιλογής και δράσης, είναι αυτό που δημιουργεί την αίσθηση της «συνενοχής» που σε κάνει να σηκώνεις το βλέμμα και να λες καλησπέρα σε αγνώστους.

No comments:

Post a Comment