07/03/2011

ΣΟΔΟΜΑ & ΓΟΜΟΡΡΑ


ΜΑΤ ψεκάζουν ΔΙΑΣ

Μπάχαλον επικράτησε εις την πλατείαν Συντάγματος την ενάτη βραδινή της Πέμπτης 3 Μαρτίου όταν και επεχειρήθη κατάληψις του οδοστρώματος από μέλη της ομάδος ΔΙΑΣ (ΖΕΥΣ) και λοιπών αστυνομικών δυνάμεων. Αι ηρωικαί δυνάμεις των ΜΑΤ κατέφερον ισχυρόν πλήγμαν εις τους καταληψίες οίτινες με φασιστικόν τρόπον εμπόδιζαν την ομαλήν διεξαγωγήν της κυκλοφορίας των πολιτών.* * * * *
Ρε δεν μας χέζετε...

(seen here and... eeehm, here)

No comments:

Post a Comment