11/12/2009

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ


bomb_005xk, originally uploaded by tind.

για την "Γενιά του Πολυτεχνείου".
Αυτό ήταν ο Δεκέμβρης...

No comments:

Post a Comment