02/12/2009

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1. Νεοκλής 1 33' 46''
2. Ματιέ 1 47' 37''
-. Κωστάς (Super Racer) 1 47' 37''
-. Θεόφιλος 1 47' 37''
-. Runner 1 47' 37''
-. Σκαθάρι 1 47' 37''
7. Γιάννος Dreads 1 49' 51''
8. Πέτρος 1 51' 37''
9. Βάιος 1 58' 21''
10. Πάνος Παναγιωτόπουλος 2 03' 49''
11. Ezak
12. Ρίτα 2 14' 35''
13. Φλώρος Γιάννης
14. Θεδοσιάδης Αλέξης
15. Angie
16. Χάρης Silent Progression
17. Δημητρίου Ζαχάρης
18. Αιγέας
19. Teaser
20. Kowalski Road Movie

sorry, αλλά μετά το 20 είχαμε πιει πολύ κρασί...

No comments:

Post a Comment